کارگاه رنگرزی سنتی سیمرغ

خرم آباد

ارسال به خرم آباد و سراسر کشور

  • محصولات

  • درباره فروشگاه

  • نظرات

پی میشه
صنایع دستی و هنری
کارگاه رنگرزی سنتی سیمرغ
نخ دستریس
٪۱۵تخفیف

نخ دستریس

۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴۲۵,۰۰۰ تومان

ارسال از ۱۰ روز دیگر

رنگرزی نخ پشم و ابریشم
٪۲۰تخفیف

رنگرزی نخ پشم و ابریشم

۵۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان

ارسال از ۵ روز دیگر

0
تخفیف
۰ تومان
۰ آیتم / جمع کل
۰ تومان