نگار فوودینگر

تهران

ارسال به تهران

  • محصولات

  • درباره فروشگاه

  • نظرات

پی میشه
مواد غذایی
نگار فوودینگر
سینی فینگر
٪۰تخفیف

سینی فینگر

۲۷۰,۰۰۰ تومان
۲۷۰,۰۰۰ تومان

ارسال از ۳ روز دیگر

مینی برگر قیمت دونه ای
٪۰تخفیف

مینی برگر قیمت دونه ای

۱۴,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان

ارسال از ۳ روز دیگر

جیب تاجر قیمت دونه ای
٪۰تخفیف

جیب تاجر قیمت دونه ای

۳,۰۰۰ تومان
۳,۰۰۰ تومان

ارسال از ۳ روز دیگر

نون برگر قیمت دونه ای
٪۰تخفیف

نون برگر قیمت دونه ای

۳,۰۰۰ تومان
۳,۰۰۰ تومان

ارسال از ۳ روز دیگر

سالاد ماکارونی قیمت شاتی
٪۰تخفیف

سالاد ماکارونی قیمت شاتی

۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان

ارسال از ۳ روز دیگر

پاستا پستو قیمت ظرفی
٪۰تخفیف

پاستا پستو قیمت ظرفی

۱۸۰,۰۰۰ تومان
۱۸۰,۰۰۰ تومان

ارسال از ۳ روز دیگر

توپک مرغ قیمت دونه ای
٪۰تخفیف

توپک مرغ قیمت دونه ای

۷,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان

ارسال از ۳ روز دیگر

رول ژامبون قیمت دونه ای
٪۰تخفیف

رول ژامبون قیمت دونه ای

۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان

ارسال از ۳ روز دیگر

دلمه برگ مو قیمت دونه ای
٪۰تخفیف

دلمه برگ مو قیمت دونه ای

۴,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان

ارسال از ۳ روز دیگر

جوجه چینی قیمت دونه ای
٪۰تخفیف

جوجه چینی قیمت دونه ای

۳,۰۰۰ تومان
۳,۰۰۰ تومان

ارسال از ۳ روز دیگر

آش رشته قیمت کیلویی
٪۰تخفیف

آش رشته قیمت کیلویی

۵۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان

ارسال از ۳ روز دیگر

دلمه فلفل قیمت دونه ای
٪۰تخفیف

دلمه فلفل قیمت دونه ای

۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان

ارسال از ۳ روز دیگر

0
تخفیف
۰ تومان
۰ آیتم / جمع کل
۰ تومان