نگار فوودینگر

تهران

ارسال به تهران

  • محصولات

  • درباره فروشگاه

  • نظرات

کشک بادمجون کیلوییکشک بادمجون کیلویی
٪۰تخفیف

کشک بادمجون کیلویی

۲۱۰,۰۰۰ تومان
۲۱۰,۰۰۰ تومان

ارسال از ۳ روز دیگر

سینی فینگرسینی فینگر
٪۰تخفیف

سینی فینگر

۵۵۰,۰۰۰ تومان
۵۵۰,۰۰۰ تومان

ارسال از ۳ روز دیگر

مینی برگر قیمت دونه ایمینی برگر قیمت دونه ای
٪۰تخفیف

مینی برگر قیمت دونه ای

۲۵,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان

ارسال از ۳ روز دیگر

جیب تاجر قیمت دونه ایجیب تاجر قیمت دونه ای
٪۰تخفیف

جیب تاجر قیمت دونه ای

۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان

ارسال از ۳ روز دیگر

نون برگر قیمت دونه اینون برگر قیمت دونه ای
٪۰تخفیف

نون برگر قیمت دونه ای

۶,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان

ارسال از ۳ روز دیگر

پاستا پستو کیلوییپاستا پستو کیلویی
٪۰تخفیف

پاستا پستو کیلویی

۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان

ارسال از ۳ روز دیگر

توپک مرغ قیمت دونه ایتوپک مرغ قیمت دونه ای
٪۰تخفیف

توپک مرغ قیمت دونه ای

۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان

ارسال از ۳ روز دیگر

رول ژامبون قیمت دونه ایرول ژامبون قیمت دونه ای
٪۰تخفیف

رول ژامبون قیمت دونه ای

۱۲,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان

ارسال از ۳ روز دیگر

جوجه چینی قیمت دونه ایجوجه چینی قیمت دونه ای
٪۰تخفیف

جوجه چینی قیمت دونه ای

۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان

ارسال از ۳ روز دیگر

آش رشته قیمت کیلوییآش رشته قیمت کیلویی
٪۰تخفیف

آش رشته قیمت کیلویی

۱۳۰,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان

ارسال از ۳ روز دیگر

0
تخفیف
۰ تومان
۰ آیتم / جمع کل
۰ تومان