ارسال رایگان پی میشه
پی میشه

لوندر

شیراز

ارسال به شیراز و سراسر کشور

  • محصولات

  • درباره فروشگاه

  • نظرات

کیک ارکیده بنفش
٪۰تخفیف

کیک ارکیده بنفش

۱۶۵,۰۰۰ تومان
۱۶۵,۰۰۰ تومان

روز زمان آماده سازی

کوکی خرگوش
٪۰تخفیف

کوکی خرگوش

۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۵

روز زمان آماده سازی

کاپ کیک های سالگرد ازدواج
٪۰تخفیف

کاپ کیک های سالگرد ازدواج

۸۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۷

روز زمان آماده سازی

کاپ کیک های دسته گل طور
٪۰تخفیف

کاپ کیک های دسته گل طور

۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۵

روز زمان آماده سازی

کوکی یونیکورن
٪۰تخفیف

کوکی یونیکورن

۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۷

روز زمان آماده سازی

سابله عدد
٪۰تخفیف

سابله عدد

۱۳۰,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۷

روز زمان آماده سازی

کیک دختر
٪۰تخفیف

کیک دختر

۱۴۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰,۰۰۰ تومان
۷

روز زمان آماده سازی

کاپ کیک های سالگرد ازدواج
٪۰تخفیف

کاپ کیک های سالگرد ازدواج

۹۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۶

روز زمان آماده سازی

کیک خامه ای ارکیده
٪۰تخفیف

کیک خامه ای ارکیده

۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۵

روز زمان آماده سازی

کیک خامه ای
٪۰تخفیف

کیک خامه ای

۲۱۰,۰۰۰ تومان
۲۱۰,۰۰۰ تومان
۱

روز زمان آماده سازی

کوکی کره ای
٪۰تخفیف

کوکی کره ای

۹۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۷

روز زمان آماده سازی

کرم تارت
٪۰تخفیف

کرم تارت

۱۳۰,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۷

روز زمان آماده سازی

کوکی رویال آیسینگ
٪۰تخفیف

کوکی رویال آیسینگ

۹۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۱

روز زمان آماده سازی

کیک فوندانت
٪۰تخفیف

کیک فوندانت

۳۶۰,۰۰۰ تومان
۳۶۰,۰۰۰ تومان
۷

روز زمان آماده سازی

کیک خامه ای
٪۰تخفیف

کیک خامه ای

۱۶۰,۰۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۷

روز زمان آماده سازی

0
تخفیف
۰ تومان
۰ آیتم / جمع کل
۰ تومان