فروشگاه چای لاهیجان

لاهيجان

ارسال به لاهيجان و سراسر کشور

  • محصولات

  • درباره فروشگاه

  • نظرات

پی میشه
مواد غذایی
فروشگاه چای لاهیجان
چای سبز ممتاز
٪۰تخفیف

چای سبز ممتاز

۴۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۱

روز زمان آماده سازی

چای سیاه قلم3
٪۰تخفیف

چای سیاه قلم3

۱۷,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
۱

روز زمان آماده سازی

چای سیاه قلم2
٪۰تخفیف

چای سیاه قلم2

۲۳,۰۰۰ تومان
۲۳,۰۰۰ تومان
۱

روز زمان آماده سازی

چای سیاه قلم 1
٪۰تخفیف

چای سیاه قلم 1

۳۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۱

روز زمان آماده سازی

چای سیاه ممتاز
٪۰تخفیف

چای سیاه ممتاز

۴۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۱

روز زمان آماده سازی

0
تخفیف
۰ تومان
۰ آیتم / جمع کل
۰ تومان