گوشت روز

مشهد

ارسال به مشهد

  • محصولات

  • درباره فروشگاه

  • نظرات

گوشت ابگوشتیگوشت ابگوشتی
٪۳تخفیف

گوشت ابگوشتی

۶۵,۰۰۰ تومان
۶۳,۰۵۰ تومان

ارسال از ۱ روز دیگر

گوساله جوانهگوساله جوانه
٪۲تخفیف

گوساله جوانه

۸۰,۰۰۰ تومان
۷۸,۴۰۰ تومان

ارسال از ۱ روز دیگر

کله و پاچه گوسفندکله و پاچه گوسفند
٪۱۵تخفیف

کله و پاچه گوسفند

۱۱۰,۰۰۰ تومان
۹۳,۵۰۰ تومان

ارسال از ۱ روز دیگر

گوشت چرخ کردهگوشت چرخ کرده
٪۴تخفیف

گوشت چرخ کرده

۴۰,۰۰۰ تومان
۳۸,۴۰۰ تومان

ارسال از ۱ روز دیگر

ماهی تیلا پیلاماهی تیلا پیلا
٪۲تخفیف

ماهی تیلا پیلا

۵۰,۰۰۰ تومان
۴۹,۰۰۰ تومان

ارسال از ۱ روز دیگر

ران گوسفندران گوسفند
٪۴تخفیف

ران گوسفند

۱۰۸,۰۰۰ تومان
۱۰۳,۶۸۰ تومان

ارسال از ۱ روز دیگر

شقه گوسفندیشقه گوسفندی
٪۴تخفیف

شقه گوسفندی

۸۷,۰۰۰ تومان
۸۳,۵۲۰ تومان

ارسال از ۱ روز دیگر

گوساله جوانهگوساله جوانه
٪۲تخفیف

گوساله جوانه

۸۰,۰۰۰ تومان
۷۸,۴۰۰ تومان

ارسال از ۱ روز دیگر

گوشت مرغگوشت مرغ
٪۵تخفیف

گوشت مرغ

۱۳,۰۰۰ تومان
۱۲,۳۵۰ تومان

ارسال از ۲ روز دیگر

0
تخفیف
۰ تومان
۰ آیتم / جمع کل
۰ تومان