گوشت روز

مشهد

ارسال به مشهد

  • محصولات

  • درباره فروشگاه

  • نظرات

پی میشه
مواد غذایی
گوشت روز
گوشت ابگوشتی
٪۳تخفیف

گوشت ابگوشتی

۶۵,۰۰۰ تومان
۶۳,۰۵۰ تومان
۱

روز زمان آماده سازی

گوساله جوانه
٪۲تخفیف

گوساله جوانه

۸۰,۰۰۰ تومان
۷۸,۴۰۰ تومان
۱

روز زمان آماده سازی

کله و پاچه گوسفند
٪۱۵تخفیف

کله و پاچه گوسفند

۱۱۰,۰۰۰ تومان
۹۳,۵۰۰ تومان
۱

روز زمان آماده سازی

گوشت چرخ کرده
٪۴تخفیف

گوشت چرخ کرده

۴۰,۰۰۰ تومان
۳۸,۴۰۰ تومان
۱

روز زمان آماده سازی

ماهی تیلا پیلا
٪۲تخفیف

ماهی تیلا پیلا

۵۰,۰۰۰ تومان
۴۹,۰۰۰ تومان
۱

روز زمان آماده سازی

ران گوسفند
٪۴تخفیف

ران گوسفند

۱۰۸,۰۰۰ تومان
۱۰۳,۶۸۰ تومان
۱

روز زمان آماده سازی

شقه گوسفندی
٪۴تخفیف

شقه گوسفندی

۸۷,۰۰۰ تومان
۸۳,۵۲۰ تومان
۱

روز زمان آماده سازی

گوساله جوانه
٪۲تخفیف

گوساله جوانه

۸۰,۰۰۰ تومان
۷۸,۴۰۰ تومان
۱

روز زمان آماده سازی

گوشت مرغ
٪۵تخفیف

گوشت مرغ

۱۳,۰۰۰ تومان
۱۲,۳۵۰ تومان
۲

روز زمان آماده سازی

0
تخفیف
۰ تومان
۰ آیتم / جمع کل
۰ تومان