ارسال رایگان پی میشه
پی میشه

فلامینگو

بابل

ارسال به بابل و سراسر کشور

  • محصولات

  • درباره فروشگاه

  • نظرات

ترشک مخلوط
٪۰تخفیف

ترشک مخلوط

۵۸,۰۰۰ تومان
۵۸,۰۰۰ تومان
آماده ارسال
شوید خشک
٪۰تخفیف

شوید خشک

۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
آماده ارسال
زیتون شور
٪۰تخفیف

زیتون شور

۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
آماده ارسال
ترشک مخلوط
٪۰تخفیف

ترشک مخلوط

۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
آماده ارسال
مربا هویج
٪۰تخفیف

مربا هویج

۱۲,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
آماده ارسال
آرد برنج
٪۰تخفیف

آرد برنج

۱۸,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
آماده ارسال
ترشی بندری
٪۰تخفیف

ترشی بندری

۳۵,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
آماده ارسال
لیته بادمجان
٪۰تخفیف

لیته بادمجان

۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
آماده ارسال
دلال ماست
٪۰تخفیف

دلال ماست

۴۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
آماده ارسال
سیر ترشی
٪۰تخفیف

سیر ترشی

۴۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
آماده ارسال
پیاز داغ
٪۰تخفیف

پیاز داغ

۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
آماده ارسال
ترشی کلم
٪۰تخفیف

ترشی کلم

۱۷,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
آماده ارسال
ترشی پیاز
٪۰تخفیف

ترشی پیاز

۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
آماده ارسال
رب انار ترش
٪۰تخفیف

رب انار ترش

۴۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
آماده ارسال
0
تخفیف
۰ تومان
۰ آیتم / جمع کل
۰ تومان