فلامینگو

بابل

ارسال به بابل و سراسر کشور

  • محصولات

  • درباره فروشگاه

  • نظرات

ترشی بامیهترشی بامیه
٪۱۰تخفیف

ترشی بامیه

۴۳,۰۰۰ تومان
۳۸,۷۰۰ تومان
آماده ارسال
ترشک مخلوطترشک مخلوط
٪۱۰تخفیف

ترشک مخلوط

۷۸,۰۰۰ تومان
۷۰,۲۰۰ تومان
آماده ارسال
زیتون شورزیتون شور
٪۱۰تخفیف

زیتون شور

۳۲,۰۰۰ تومان
۲۸,۸۰۰ تومان
آماده ارسال
ترشک مخلوطترشک مخلوط
٪۵تخفیف

ترشک مخلوط

۲۰,۰۰۰ تومان
۱۹,۰۰۰ تومان
آماده ارسال
ترشی بندریترشی بندری
٪۰تخفیف

ترشی بندری

۴۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
آماده ارسال
سیر ترشیسیر ترشی
٪۱۰تخفیف

سیر ترشی

۱۰۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
آماده ارسال
پیاز داغپیاز داغ
٪۰تخفیف

پیاز داغ

۳۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
آماده ارسال
ترشی کلمترشی کلم
٪۰تخفیف

ترشی کلم

۲۵,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
آماده ارسال
ترشی پیازترشی پیاز
٪۰تخفیف

ترشی پیاز

۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
آماده ارسال
رب انار ترشرب انار ترش
٪۱۰تخفیف

رب انار ترش

۷۵,۰۰۰ تومان
۶۷,۵۰۰ تومان
آماده ارسال
0
تخفیف
۰ تومان
۰ آیتم / جمع کل
۰ تومان