خانه سوغات و شیرینی افتخاری

تهران

ارسال به تهران

  • محصولات

  • درباره فروشگاه

  • نظرات

پی میشه
مواد غذایی
خانه سوغات و شیرینی افتخاری
راحت‌الحلقوم مغزدار
٪۰تخفیف

راحت‌الحلقوم مغزدار

۳۹,۰۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
۱

روز زمان آماده سازی

شيريني مخلوط خشك كره اي
٪۰تخفیف

شيريني مخلوط خشك كره اي

۵۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۱

روز زمان آماده سازی

قند خرما ( كيلويي )
٪۰تخفیف

قند خرما ( كيلويي )

۳۸,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
۱

روز زمان آماده سازی

ميوه خشك ارگانيك(نيم كيلو)
٪۰تخفیف

ميوه خشك ارگانيك(نيم كيلو)

۷۵,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۱

روز زمان آماده سازی

شكلات اریس تسبيحي  تبریز
٪۰تخفیف

شكلات اریس تسبيحي تبریز

۳۸,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
۱

روز زمان آماده سازی

شیرینی اِریس یا ریس تبریز
٪۰تخفیف

شیرینی اِریس یا ریس تبریز

۳۵,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۱

روز زمان آماده سازی

شیرینی کاک کرمانشاه
٪۰تخفیف

شیرینی کاک کرمانشاه

۳۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۱

روز زمان آماده سازی

پشمک الیافی حاج عبدالله
٪۰تخفیف

پشمک الیافی حاج عبدالله

۱۳,۰۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان
۱

روز زمان آماده سازی

نان خرمایی اعلاء کرمانشاه
٪۰تخفیف

نان خرمایی اعلاء کرمانشاه

۲۵,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۱

روز زمان آماده سازی

نان چاي قزوين
٪۰تخفیف

نان چاي قزوين

۲۸,۰۰۰ تومان
۲۸,۰۰۰ تومان
۱

روز زمان آماده سازی

پشمك لقمه اي حاج عبدالله
٪۰تخفیف

پشمك لقمه اي حاج عبدالله

۲۵,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۱

روز زمان آماده سازی

نان برنجي كرمانشاه
٪۰تخفیف

نان برنجي كرمانشاه

۲۸,۰۰۰ تومان
۲۸,۰۰۰ تومان
۱

روز زمان آماده سازی

شيريني مخلوط قزوين
٪۰تخفیف

شيريني مخلوط قزوين

۳۲,۰۰۰ تومان
۳۲,۰۰۰ تومان
۱

روز زمان آماده سازی

شیرینی نخودچی
٪۰تخفیف

شیرینی نخودچی

۲۹,۰۰۰ تومان
۲۹,۰۰۰ تومان
۱

روز زمان آماده سازی

باسلوق تبریز
٪۰تخفیف

باسلوق تبریز

۳۵,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۱

روز زمان آماده سازی

نوقای تبریز
٪۰تخفیف

نوقای تبریز

۵۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۱

روز زمان آماده سازی

کلمپه کرمان
٪۰تخفیف

کلمپه کرمان

۳۳,۰۰۰ تومان
۳۳,۰۰۰ تومان

روز زمان آماده سازی

0
تخفیف
۰ تومان
۰ آیتم / جمع کل
۰ تومان