ارسال رایگان پی میشه
پی میشه

چوک اکسسوریز

کرج

ارسال به کرج و سراسر کشور

  • محصولات

  • درباره فروشگاه

  • نظرات

گوشواره زارا تیغ ماهی
٪۰تخفیف

گوشواره زارا تیغ ماهی

۶۸,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان

این کالا در حال حاضر موجود نیست

گوشواره گل شفاف
٪۰تخفیف

گوشواره گل شفاف

۷۸,۰۰۰ تومان
۷۸,۰۰۰ تومان
۲

روز زمان آماده سازی

گوشواره چشم
٪۰تخفیف

گوشواره چشم

۶۸,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
آماده ارسال
گوشواره میخی گلبرگ مات
٪۰تخفیف

گوشواره میخی گلبرگ مات

۵۸,۰۰۰ تومان
۵۸,۰۰۰ تومان

این کالا در حال حاضر موجود نیست

گوشواره میخی
٪۰تخفیف

گوشواره میخی

۳۸,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان

این کالا در حال حاضر موجود نیست

گوشواره میخی
٪۰تخفیف

گوشواره میخی

۳۸,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان

این کالا در حال حاضر موجود نیست

گوشواره میخی
٪۰تخفیف

گوشواره میخی

۳۸,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان

این کالا در حال حاضر موجود نیست

گوشواره میخی
٪۰تخفیف

گوشواره میخی

۳۸,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان

این کالا در حال حاضر موجود نیست

گوشواره میخی
٪۰تخفیف

گوشواره میخی

۳۸,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
آماده ارسال
گوشواره میخی
٪۰تخفیف

گوشواره میخی

۳۸,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان

این کالا در حال حاضر موجود نیست

گوشواره مولتی کالر
٪۰تخفیف

گوشواره مولتی کالر

۶۸,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان

این کالا در حال حاضر موجود نیست

گوشواره حلقه آویز مروارید
٪۰تخفیف

گوشواره حلقه آویز مروارید

۶۵,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان

این کالا در حال حاضر موجود نیست

گوشواره گا واژگون
٪۰تخفیف

گوشواره گا واژگون

۵۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان

این کالا در حال حاضر موجود نیست

گوشواره زارا مستطیلی
٪۰تخفیف

گوشواره زارا مستطیلی

۶۸,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان

این کالا در حال حاضر موجود نیست

انگشتر نشان 2
٪۰تخفیف

انگشتر نشان 2

۷۵,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
آماده ارسال
انگشتر نشان 4
٪۰تخفیف

انگشتر نشان 4

۷۵,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
آماده ارسال
گوشواره کریستالی زارا
٪۰تخفیف

گوشواره کریستالی زارا

۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان

این کالا در حال حاضر موجود نیست

گوشواره گل
٪۰تخفیف

گوشواره گل

۶۸,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
آماده ارسال
گوشواره حلقه ای مرواریدی
٪۰تخفیف

گوشواره حلقه ای مرواریدی

۶۸,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان

این کالا در حال حاضر موجود نیست

انگشتر گلبرگ
٪۰تخفیف

انگشتر گلبرگ

۹۸,۰۰۰ تومان
۹۸,۰۰۰ تومان

این کالا در حال حاضر موجود نیست

انگشتر پروانه کوچک
٪۰تخفیف

انگشتر پروانه کوچک

۷۵,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۲

روز زمان آماده سازی

انگشتر پروانه بزرگ
٪۰تخفیف

انگشتر پروانه بزرگ

۷۵,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان

این کالا در حال حاضر موجود نیست

 chookearings
٪۰تخفیف

chookearings

۲۵,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان

این کالا در حال حاضر موجود نیست

گوشواره forever 21
٪۰تخفیف

گوشواره forever 21

۴۸,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان

این کالا در حال حاضر موجود نیست

گوشواره زارا
٪۰تخفیف

گوشواره زارا

۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
آماده ارسال
گوشواره هولوگرامی
٪۰تخفیف

گوشواره هولوگرامی

۶۸,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان

این کالا در حال حاضر موجود نیست

گوشواره Fendi
٪۰تخفیف

گوشواره Fendi

۷۵,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
آماده ارسال
گوشواره گل ریز
٪۰تخفیف

گوشواره گل ریز

۴۸,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
۲

روز زمان آماده سازی

گوشواره مروارید
٪۰تخفیف

گوشواره مروارید

۶۸,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان

این کالا در حال حاضر موجود نیست

گوشواره زارا
٪۰تخفیف

گوشواره زارا

۷۸,۰۰۰ تومان
۷۸,۰۰۰ تومان
آماده ارسال
گوشواره آفتابگردان زرد
٪۰تخفیف

گوشواره آفتابگردان زرد

۴۸,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
۲

روز زمان آماده سازی

گوشواره آفتابگردان مشکی
٪۰تخفیف

گوشواره آفتابگردان مشکی

۴۸,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
۲

روز زمان آماده سازی

گوشواره آفتابگردان سفید
٪۰تخفیف

گوشواره آفتابگردان سفید

۳۸,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان

این کالا در حال حاضر موجود نیست

گوشواره آفتابگردان صورتی
٪۰تخفیف

گوشواره آفتابگردان صورتی

۴۸,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
۲

روز زمان آماده سازی

گوشواره گل
٪۰تخفیف

گوشواره گل

۵۸,۰۰۰ تومان
۵۸,۰۰۰ تومان
۲

روز زمان آماده سازی

گوشواره دکمه ای شکوفه
٪۰تخفیف

گوشواره دکمه ای شکوفه

۶۸,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
۲

روز زمان آماده سازی

گوشواره حلقه دور مروارید
٪۰تخفیف

گوشواره حلقه دور مروارید

۶۸,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
۲

روز زمان آماده سازی

گوشواره شکوفه ای
٪۰تخفیف

گوشواره شکوفه ای

۸۸,۰۰۰ تومان
۸۸,۰۰۰ تومان
۲

روز زمان آماده سازی

گوشواره آویز مروارید
٪۰تخفیف

گوشواره آویز مروارید

۷۸,۰۰۰ تومان
۷۸,۰۰۰ تومان

این کالا در حال حاضر موجود نیست

گوشواره گل
٪۰تخفیف

گوشواره گل

۵۸,۰۰۰ تومان
۵۸,۰۰۰ تومان
۲

روز زمان آماده سازی

گوشواره گل ریز سفید
٪۰تخفیف

گوشواره گل ریز سفید

۷۸,۰۰۰ تومان
۷۸,۰۰۰ تومان
۲

روز زمان آماده سازی

گوشواره گل
٪۰تخفیف

گوشواره گل

۵۸,۰۰۰ تومان
۵۸,۰۰۰ تومان
۲

روز زمان آماده سازی

گوشواره طرح جواهر
٪۰تخفیف

گوشواره طرح جواهر

۶۵,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان

این کالا در حال حاضر موجود نیست

گردنبند چندتایی
٪۰تخفیف

گردنبند چندتایی

۶۸,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان

این کالا در حال حاضر موجود نیست

گوشواره گل بهار
٪۰تخفیف

گوشواره گل بهار

۶۵,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان

این کالا در حال حاضر موجود نیست

گردنبند دوتایی
٪۰تخفیف

گردنبند دوتایی

۸۳,۰۰۰ تومان
۸۳,۰۰۰ تومان

این کالا در حال حاضر موجود نیست

گوشواره زارا
٪۰تخفیف

گوشواره زارا

۶۸,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
۲

روز زمان آماده سازی

گوشواره اشک
٪۰تخفیف

گوشواره اشک

۶۸,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان

این کالا در حال حاضر موجود نیست

گوشواره خورشید
٪۰تخفیف

گوشواره خورشید

۹۵,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۲

روز زمان آماده سازی

گوشواره خورشید هفت رنگ
٪۰تخفیف

گوشواره خورشید هفت رنگ

۹۵,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۲

روز زمان آماده سازی

 chookearings
٪۰تخفیف

chookearings

۶۸,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
آماده ارسال
النگو مروارید و نگین
٪۰تخفیف

النگو مروارید و نگین

۴۸,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
۲

روز زمان آماده سازی

گوشواره شکوفه طلایی
٪۰تخفیف

گوشواره شکوفه طلایی

۴۸,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
۲

روز زمان آماده سازی

گوشواره گل ریز
٪۰تخفیف

گوشواره گل ریز

۴۸,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
۲

روز زمان آماده سازی

گوشواره گل شیشه ای
٪۰تخفیف

گوشواره گل شیشه ای

۶۸,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
۲

روز زمان آماده سازی

گل چهاربرگ
٪۰تخفیف

گل چهاربرگ

۵۳,۰۰۰ تومان
۵۳,۰۰۰ تومان

این کالا در حال حاضر موجود نیست

گوشواره گل چهاربرگ
٪۰تخفیف

گوشواره گل چهاربرگ

۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۲

روز زمان آماده سازی

گوشواره گل چهاربرگ
٪۰تخفیف

گوشواره گل چهاربرگ

۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۲

روز زمان آماده سازی

گوشواره گل
٪۰تخفیف

گوشواره گل

۵۸,۰۰۰ تومان
۵۸,۰۰۰ تومان

این کالا در حال حاضر موجود نیست

گوشواره گل
٪۰تخفیف

گوشواره گل

۵۸,۰۰۰ تومان
۵۸,۰۰۰ تومان
آماده ارسال
گوشواره گل
٪۰تخفیف

گوشواره گل

۵۸,۰۰۰ تومان
۵۸,۰۰۰ تومان
۲

روز زمان آماده سازی

گوشواره گل
٪۰تخفیف

گوشواره گل

۵۸,۰۰۰ تومان
۵۸,۰۰۰ تومان
۲

روز زمان آماده سازی

گوشواره گل و زنجیر
٪۰تخفیف

گوشواره گل و زنجیر

۶۸,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
۲

روز زمان آماده سازی

گوشواره شکوفه
٪۰تخفیف

گوشواره شکوفه

۴۸,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
۲

روز زمان آماده سازی

گوشواره استیل
٪۰تخفیف

گوشواره استیل

۶۸,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان

این کالا در حال حاضر موجود نیست

گوشواره زارا
٪۰تخفیف

گوشواره زارا

۶۸,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان

این کالا در حال حاضر موجود نیست

گوشواره برگ هولوگرامی
٪۰تخفیف

گوشواره برگ هولوگرامی

۵۸,۰۰۰ تومان
۵۸,۰۰۰ تومان

این کالا در حال حاضر موجود نیست

گوشواره گل سفید
٪۰تخفیف

گوشواره گل سفید

۵۸,۰۰۰ تومان
۵۸,۰۰۰ تومان
۲

روز زمان آماده سازی

گوشواره مروارید و صدف
٪۰تخفیف

گوشواره مروارید و صدف

۶۸,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان

این کالا در حال حاضر موجود نیست

گوشواره گل
٪۰تخفیف

گوشواره گل

۵۸,۰۰۰ تومان
۵۸,۰۰۰ تومان
۲

روز زمان آماده سازی

گوشواره گل
٪۰تخفیف

گوشواره گل

۵۸,۰۰۰ تومان
۵۸,۰۰۰ تومان
آماده ارسال
گوشواره عروس دریایی
٪۰تخفیف

گوشواره عروس دریایی

۶۸,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
۲

روز زمان آماده سازی

گوشواره مروارید
٪۰تخفیف

گوشواره مروارید

۷۸,۰۰۰ تومان
۷۸,۰۰۰ تومان

این کالا در حال حاضر موجود نیست

انگشتر سیاه قلم تاج
٪۰تخفیف

انگشتر سیاه قلم تاج

۴۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۲

روز زمان آماده سازی

انگشتر سیاه قلم تاج
٪۰تخفیف

انگشتر سیاه قلم تاج

۴۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۲

روز زمان آماده سازی

گوشواره بال فرشته
٪۰تخفیف

گوشواره بال فرشته

۸۵,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۲

روز زمان آماده سازی

گوشواره برگ استیل
٪۰تخفیف

گوشواره برگ استیل

۷۸,۰۰۰ تومان
۷۸,۰۰۰ تومان
۲

روز زمان آماده سازی

گوشواره گل
٪۰تخفیف

گوشواره گل

۶۸,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
۲

روز زمان آماده سازی

گوشواره گل و برگ
٪۰تخفیف

گوشواره گل و برگ

۵۸,۰۰۰ تومان
۵۸,۰۰۰ تومان

این کالا در حال حاضر موجود نیست

گوشواره کریستالی
٪۰تخفیف

گوشواره کریستالی

۷۸,۰۰۰ تومان
۷۸,۰۰۰ تومان
۲

روز زمان آماده سازی

ست انگشتر
٪۰تخفیف

ست انگشتر

۴۸,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان

این کالا در حال حاضر موجود نیست

گوشواره پولکی
٪۰تخفیف

گوشواره پولکی

۵۸,۰۰۰ تومان
۵۸,۰۰۰ تومان

این کالا در حال حاضر موجود نیست

گوشواره کلاسیک
٪۰تخفیف

گوشواره کلاسیک

۳۸,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
۱

روز زمان آماده سازی

گوشواره سنگ
٪۰تخفیف

گوشواره سنگ

۶۸,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان

این کالا در حال حاضر موجود نیست

گوشواره طرح جواهر
٪۰تخفیف

گوشواره طرح جواهر

۸۸,۰۰۰ تومان
۸۸,۰۰۰ تومان

این کالا در حال حاضر موجود نیست

گوشواره طرح جواهر
٪۰تخفیف

گوشواره طرح جواهر

۸۸,۰۰۰ تومان
۸۸,۰۰۰ تومان

این کالا در حال حاضر موجود نیست

گوشواره طرح جواهر
٪۰تخفیف

گوشواره طرح جواهر

۹۵,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان

این کالا در حال حاضر موجود نیست

گوشواره طرح جواهر
٪۰تخفیف

گوشواره طرح جواهر

۸۸,۰۰۰ تومان
۸۸,۰۰۰ تومان
۲

روز زمان آماده سازی

گوشواره طرح جواهر
٪۰تخفیف

گوشواره طرح جواهر

۸۸,۰۰۰ تومان
۸۸,۰۰۰ تومان

این کالا در حال حاضر موجود نیست

گوشواره طرح جواهر
٪۰تخفیف

گوشواره طرح جواهر

۶۸,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان

این کالا در حال حاضر موجود نیست

گوشواره پر آویز
٪۰تخفیف

گوشواره پر آویز

۳۵,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان

این کالا در حال حاضر موجود نیست

گوشواره ابریشمی
٪۰تخفیف

گوشواره ابریشمی

۳۵,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۱

روز زمان آماده سازی

گردنبند 3تایی
٪۰تخفیف

گردنبند 3تایی

۴۸,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان

این کالا در حال حاضر موجود نیست

آویز ساعت
٪۰تخفیف

آویز ساعت

۱۹,۰۰۰ تومان
۱۹,۰۰۰ تومان
آماده ارسال
گوشواره گل
٪۰تخفیف

گوشواره گل

۲۵,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
آماده ارسال
ست گوشواره
٪۰تخفیف

ست گوشواره

۳۵,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
آماده ارسال
پابند منگوله ای
٪۰تخفیف

پابند منگوله ای

۲۹,۰۰۰ تومان
۲۹,۰۰۰ تومان

این کالا در حال حاضر موجود نیست

گوشواره زارا
٪۰تخفیف

گوشواره زارا

۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
آماده ارسال
گوشواره اویز
٪۰تخفیف

گوشواره اویز

۶۸,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان

این کالا در حال حاضر موجود نیست

گوشواره زارا
٪۰تخفیف

گوشواره زارا

۷۸,۰۰۰ تومان
۷۸,۰۰۰ تومان
آماده ارسال
گوشواره گل
٪۰تخفیف

گوشواره گل

۴۸,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان

این کالا در حال حاضر موجود نیست

گوشواره فلزی
٪۰تخفیف

گوشواره فلزی

۵۸,۰۰۰ تومان
۵۸,۰۰۰ تومان
آماده ارسال
گوشواره کلاسیک
٪۰تخفیف

گوشواره کلاسیک

۴۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان

این کالا در حال حاضر موجود نیست

گوشواره میخی فلزی بزرگ
٪۰تخفیف

گوشواره میخی فلزی بزرگ

۵۸,۰۰۰ تومان
۵۸,۰۰۰ تومان

این کالا در حال حاضر موجود نیست

گردنبند استیل آبکاری طلا
٪۰تخفیف

گردنبند استیل آبکاری طلا

۷۸,۰۰۰ تومان
۷۸,۰۰۰ تومان

این کالا در حال حاضر موجود نیست

گردنبند استیل آبکاری طلا
٪۰تخفیف

گردنبند استیل آبکاری طلا

۷۸,۰۰۰ تومان
۷۸,۰۰۰ تومان

این کالا در حال حاضر موجود نیست

گوشواره میخی آویز
٪۰تخفیف

گوشواره میخی آویز

۴۸,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان

این کالا در حال حاضر موجود نیست

گوشواره اویز
٪۰تخفیف

گوشواره اویز

۳۵,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
آماده ارسال
گوشواره
٪۰تخفیف

گوشواره

۶۸,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
آماده ارسال
0
تخفیف
۰ تومان
۰ آیتم / جمع کل
۰ تومان