ارسال رایگان پی میشه
پی میشه

فروشگاه خرما و فرآورده های خرمایی

آبپخش

ارسال به آبپخش و سراسر کشور

  • محصولات

  • درباره فروشگاه

  • نظرات

میکس ارده با شیره خرما
٪۲تخفیف

میکس ارده با شیره خرما

۱۶,۰۰۰ تومان
۱۵,۶۸۰ تومان
۲

روز زمان آماده سازی

خرمای صادراتی
٪۲تخفیف

خرمای صادراتی

۲۰,۰۰۰ تومان
۱۹,۶۰۰ تومان
۲

روز زمان آماده سازی

حلوا خرمایی قلفلی
٪۱۰تخفیف

حلوا خرمایی قلفلی

۳۰,۰۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
۲

روز زمان آماده سازی

خرمای شیره دار کبکاب
٪۱۰تخفیف

خرمای شیره دار کبکاب

۲۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
۳

روز زمان آماده سازی

شیره خالص خرما
٪۱۰تخفیف

شیره خالص خرما

۲۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
۲

روز زمان آماده سازی

0
تخفیف
۰ تومان
۰ آیتم / جمع کل
۰ تومان