تجهیزات پزشکی آسیا

شادگان

ارسال به شادگان و سراسر کشور

  • محصولات

  • درباره فروشگاه

  • نظرات

نوار تست قندخون گالانوار تست قندخون گالا
٪۰تخفیف

نوار تست قندخون گالا

۸۲,۰۰۰ تومان
۸۲,۰۰۰ تومان

ارسال از ۵ روز دیگر

تست قندخون امپرورتست قندخون امپرور
٪۰تخفیف

تست قندخون امپرور

۸۵,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان

ارسال از ۵ روز دیگر

دستگاه قندخون امپروردستگاه قندخون امپرور
٪۰تخفیف

دستگاه قندخون امپرور

۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان

ارسال از ۵ روز دیگر

پشتی طبی بارادپشتی طبی باراد
٪۰تخفیف

پشتی طبی باراد

۲۶۰,۰۰۰ تومان
۲۶۰,۰۰۰ تومان

ارسال از ۶ روز دیگر

دستگاه قندخون گالادستگاه قندخون گالا
٪۰تخفیف

دستگاه قندخون گالا

۱۴۵,۰۰۰ تومان
۱۴۵,۰۰۰ تومان

ارسال از ۶ روز دیگر

0
تخفیف
۰ تومان
۰ آیتم / جمع کل
۰ تومان