آموزش مجازی غذا و دسر

مشهد
  • محصولات

  • درباره فروشگاه

  • نظرات

پی میشه
مواد غذایی
آموزش مجازی غذا و دسر
گالانتین مرغ
٪۰تخفیف

گالانتین مرغ

۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۱

روز زمان آماده سازی

نانهای غذایی
٪۰تخفیف

نانهای غذایی

۵۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۱

روز زمان آماده سازی

پکیج انواع باقلوا
٪۰تخفیف

پکیج انواع باقلوا

۸۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۱

روز زمان آماده سازی

پکیج زولبیا و بامیه
٪۰تخفیف

پکیج زولبیا و بامیه

۴۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۱

روز زمان آماده سازی

انواع بستنی
٪۰تخفیف

انواع بستنی

۳۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۱

روز زمان آماده سازی

پکیج سابله تارت فرانسوی
٪۰تخفیف

پکیج سابله تارت فرانسوی

۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۱

روز زمان آماده سازی

0
تخفیف
۰ تومان
۰ آیتم / جمع کل
۰ تومان
امکان خرید از این فروشگاه به دلیل نقص اطلاعات ارسال از سمت فروشنده وجود ندارد