شادینا کیک

تبریز

ارسال به تبریز

  • محصولات

  • درباره فروشگاه

  • نظرات

کیک مخملیکیک مخملی
٪۰تخفیف

کیک مخملی

۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان

ارسال از ۲ روز دیگر

کیک فوندانتکیک فوندانت
٪۰تخفیف

کیک فوندانت

۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ارسال از ۳ روز دیگر

کیک خامه ای زمستانیکیک خامه ای زمستانی
٪۰تخفیف

کیک خامه ای زمستانی

۱۶۰,۰۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان

ارسال از ۳ روز دیگر

کیک رنگین کمانکیک رنگین کمان
٪۰تخفیف

کیک رنگین کمان

۱۶۰,۰۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان

ارسال از ۳ روز دیگر

کیک سرآشپزکیک سرآشپز
٪۰تخفیف

کیک سرآشپز

۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
آماده ارسال
کیک های شکلاتیکیک های شکلاتی
٪۰تخفیف

کیک های شکلاتی

۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان

ارسال از ۳ روز دیگر

کیک گلیکیک گلی
٪۰تخفیف

کیک گلی

۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
آماده ارسال
کیک گیپورکیک گیپور
٪۰تخفیف

کیک گیپور

۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
آماده ارسال
کیک هالووینکیک هالووین
٪۰تخفیف

کیک هالووین

۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
آماده ارسال
کیک دوربینکیک دوربین
٪۰تخفیف

کیک دوربین

۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
آماده ارسال
کیک بَت منکیک بَت من
٪۰تخفیف

کیک بَت من

۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
آماده ارسال
کیک صورتیکیک صورتی
٪۰تخفیف

کیک صورتی

۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
آماده ارسال
کیک تاجکیک تاج
٪۰تخفیف

کیک تاج

۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
آماده ارسال
0
تخفیف
۰ تومان
۰ آیتم / جمع کل
۰ تومان