شادینا کیک

تبریز

ارسال به تبریز

  • محصولات

  • درباره فروشگاه

  • نظرات

پی میشه
مواد غذایی
شادینا کیک
کیک مخملی
٪۰تخفیف

کیک مخملی

۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۲

روز زمان آماده سازی

کیک فوندانت
٪۰تخفیف

کیک فوندانت

۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۳

روز زمان آماده سازی

کیک خامه ای زمستانی
٪۰تخفیف

کیک خامه ای زمستانی

۱۶۰,۰۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۳

روز زمان آماده سازی

کیک رنگین کمان
٪۰تخفیف

کیک رنگین کمان

۱۶۰,۰۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۳

روز زمان آماده سازی

کیک سرآشپز
٪۰تخفیف

کیک سرآشپز

۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
آماده ارسال
کیک های شکلاتی
٪۰تخفیف

کیک های شکلاتی

۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳

روز زمان آماده سازی

کیک گلی
٪۰تخفیف

کیک گلی

۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
آماده ارسال
کیک گیپور
٪۰تخفیف

کیک گیپور

۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
آماده ارسال
کیک هالووین
٪۰تخفیف

کیک هالووین

۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
آماده ارسال
کیک دوربین
٪۰تخفیف

کیک دوربین

۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
آماده ارسال
کیک بَت من
٪۰تخفیف

کیک بَت من

۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
آماده ارسال
کیک صورتی
٪۰تخفیف

کیک صورتی

۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
آماده ارسال
کیک تاج
٪۰تخفیف

کیک تاج

۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
آماده ارسال
0
تخفیف
۰ تومان
۰ آیتم / جمع کل
۰ تومان