ارسال رایگان پی میشه
پی میشه

محصولات ارگانیک شاما

مشهد

ارسال به مشهد و سراسر کشور

  • محصولات

  • درباره فروشگاه

  • نظرات

آش گندم
٪۱۰تخفیف

آش گندم

۱۰,۰۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
۱

روز زمان آماده سازی

آش جو
٪۱۰تخفیف

آش جو

۱۰,۰۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
۱

روز زمان آماده سازی

کینوا
٪۱۰تخفیف

کینوا

۲۳,۰۰۰ تومان
۲۰,۷۰۰ تومان
آماده ارسال
آش کینوا
٪۱۰تخفیف

آش کینوا

۱۳,۰۰۰ تومان
۱۱,۷۰۰ تومان
آماده ارسال
کینوا
٪۱۰تخفیف

کینوا

۱۵,۰۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
۱

روز زمان آماده سازی

0
تخفیف
۰ تومان
۰ آیتم / جمع کل
۰ تومان