چای لاهیجی

لاهيجان

ارسال به لاهيجان و سراسر کشور

  • محصولات

  • درباره فروشگاه

  • نظرات

پی میشه
مواد غذایی
چای لاهیجی
چای سنتی ویژه
٪۰تخفیف

چای سنتی ویژه

۱۳۰,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۳

روز زمان آماده سازی

چای سرگل وزین بهاره
٪۰تخفیف

چای سرگل وزین بهاره

۹۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۳

روز زمان آماده سازی

0
تخفیف
۰ تومان
۰ آیتم / جمع کل
۰ تومان