گیل بانو

كياشهر
  • محصولات

  • درباره فروشگاه

  • نظرات

ترشی محلیترشی محلی
٪۰تخفیف

ترشی محلی

۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
آماده ارسال
آب غوره محلیآب غوره محلی
٪۰تخفیف

آب غوره محلی

۴۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
آماده ارسال
ترشی سیرترشی سیر
٪۰تخفیف

ترشی سیر

۵۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
آماده ارسال
رب انار ترشرب انار ترش
٪۰تخفیف

رب انار ترش

۵۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
آماده ارسال
نمک سبز دلارنمک سبز دلار
٪۰تخفیف

نمک سبز دلار

۳۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
آماده ارسال
0
تخفیف
۰ تومان
۰ آیتم / جمع کل
۰ تومان
امکان خرید از این فروشگاه به دلیل نقص اطلاعات ارسال از سمت فروشنده وجود ندارد