کیک تاج

تهران

ارسال به تهران

  • محصولات

  • درباره فروشگاه

  • نظرات

کیک فونداتکیک فوندات
٪۰تخفیف

کیک فوندات

۱۱۰,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ارسال از ۲ روز دیگر

کیک خامه ایکیک خامه ای
٪۰تخفیف

کیک خامه ای

۹۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان

ارسال از ۲ روز دیگر

پای سیبپای سیب
٪۰تخفیف

پای سیب

۴۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان

ارسال از ۱ روز دیگر

کیک بلک فارستکیک بلک فارست
٪۰تخفیف

کیک بلک فارست

۷۵,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان

ارسال از ۱ روز دیگر

کیک فیندینککیک فیندینک
٪۰تخفیف

کیک فیندینک

۸۵,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
آماده ارسال
کیک ماچاکیک ماچا
٪۰تخفیف

کیک ماچا

۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان

ارسال از ۱ روز دیگر

کیک موکاکیک موکا
٪۰تخفیف

کیک موکا

۸۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان

ارسال از ۱ روز دیگر

کیک دبل چاکتکیک دبل چاکت
٪۰تخفیف

کیک دبل چاکت

۱۴,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان

ارسال از ۱ روز دیگر

ردولوتردولوت
٪۰تخفیف

ردولوت

۱۳,۰۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان

ارسال از ۱ روز دیگر

چیز کیک اتریشیچیز کیک اتریشی
٪۰تخفیف

چیز کیک اتریشی

۱۲,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان

ارسال از ۱ روز دیگر

کیک هویج و گردوکیک هویج و گردو
٪۰تخفیف

کیک هویج و گردو

۱۴,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان

ارسال از ۱ روز دیگر

0
تخفیف
۰ تومان
۰ آیتم / جمع کل
۰ تومان