ارسال رایگان پی میشه
پی میشه

محصولات سلامت محور انجمن پژوهشی آپادانا

تهران

ارسال به تهران و سراسر کشور

  • محصولات

  • درباره فروشگاه

  • نظرات

دمنوش لاغری آریانا
٪۰تخفیف

دمنوش لاغری آریانا

۱۷۰,۰۰۰ تومان
۱۷۰,۰۰۰ تومان
۱

روز زمان آماده سازی

سبوس لایه دوم برنج قهوه ای
٪۰تخفیف

سبوس لایه دوم برنج قهوه ای

۵۹,۵۰۰ تومان
۵۹,۵۰۰ تومان
۱

روز زمان آماده سازی

گانودرما هاتچاکلت
٪۰تخفیف

گانودرما هاتچاکلت

۱۷۰,۰۰۰ تومان
۱۷۰,۰۰۰ تومان
۱

روز زمان آماده سازی

قهوه گانودرما لاته
٪۰تخفیف

قهوه گانودرما لاته

۱۷۰,۰۰۰ تومان
۱۷۰,۰۰۰ تومان
۱

روز زمان آماده سازی

قهوه گانودرما موکا
٪۰تخفیف

قهوه گانودرما موکا

۱۷۰,۰۰۰ تومان
۱۷۰,۰۰۰ تومان
۱

روز زمان آماده سازی

قهوه گانودرما سوپریم
٪۰تخفیف

قهوه گانودرما سوپریم

۱۸۰,۰۰۰ تومان
۱۸۰,۰۰۰ تومان
۱

روز زمان آماده سازی

0
تخفیف
۰ تومان
۰ آیتم / جمع کل
۰ تومان