ارسال به تهران و سراسر کشور
مشخصات محصول

کرم لیفتینگ صورت و گردن لدورا

کد کالا: olvsa8
آماده ارسال
ارسال به تهران ۲۰,۰۰۰ تومان
ارسال به سراسر کشور ۲۵,۰۰۰ تومان

ویژگی‌های کرم لیفتینگ صورت و گردن ماساژوردار لدورا: لیفت کننــده ســریع، ضــد چــروک و صاف کننــده پوســت احیاکننــده و بازســازی کننده پوســت قابــض منافــذ محــرک کلاژن ســازی مناســب بــرای انــواع پوســت و قابــل اســتفاده بــرای افــراد 25 ســال بــه بــالا

۲۵۷,۰۰۰ تومان