وانیلا

تهران
ارسال به تهران
مشخصات محصول

شیرینی کاسترد پرتقالی

۱روز زمان آماده سازی
ارسال به تهران رایگان

. شیرینی کاسترد پرتقالی قیمت هر نیم کیلو ۲۰۰۰۰ تومان

۲۰,۰۰۰ تومان