وانیلا

تهران
ارسال به تهران
مشخصات محصول

سینی شیرینی مخلوط

۱روز زمان آماده سازی
ارسال به تهران رایگان

. سینی شیرینی مخلوط حدود یک کیلو قیمت ۶۰۰۰۰ تومان

۶۰,۰۰۰ تومان