ارسال به پلدختر و سراسر کشور
مشخصات محصول

کارت تخفیف

کد کالا: lb04p2
۱۰روز زمان آماده سازی
ارسال به پلدختر ۵,۰۰۰ تومان
ارسال به سراسر کشور ۱۴,۰۰۰ تومان

این کارتها شامل خدمات اقساطی (طلا ،ماشین ،لوازم خونگی ،گوشی) خدمات تخفیفی میباشند اعتبار این کارتها یکساله است

۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان