ارسال به اسلامشهر و سراسر کشور
مشخصات محصول

کابل 1 به 2 صدا 5 1 متر Medianoor

آماده ارسال
ارسال به اسلامشهر ۲۰,۰۰۰ تومان
ارسال به سراسر کشور ۲۵,۰۰۰ تومان

کابل 1 به 2 صدا 1.5 متر Medianoor مخصوص اسپیکر کامپیوتر و اتصال گوشی به اسپیکر

۲۵,۰۰۰ تومان