مشخصات محصول

یک جفت گلدان مسی خاتم کاری شلغمی

۱روز زمان آماده سازی

ارتفاع 12 سانتی متر ، شلغمی ، جنس گلدان مس خاتم کاری شده توسط اصیل هنر با ده سال ضمانت

امکان خرید از این فروشگاه به دلیل نقص اطلاعات ارسال از سمت فروشنده وجود ندارد