آکو گالری

شهریار
مشخصات محصول

گوشواره ی آویز سنگ

۱روز زمان آماده سازی

این محصول که شامل دو قسمت میباشد به صورت آویز روی گوش قرار میگیرد.قسمت بالایی گوشواره شامل سنگ برجسته ی صورتی و قسمت پایینی شامل سنگ تراش خورده ی قرمز میباشد

امکان خرید از این فروشگاه به دلیل نقص اطلاعات ارسال از سمت فروشنده وجود ندارد