ارسال به تهران و سراسر کشور
مشخصات محصول

سیب خشک

کد کالا: 01
۵روز زمان آماده سازی
ارسال به تهران ۱۲,۰۰۰ تومان
ارسال به سراسر کشور ۱۶,۰۰۰ تومان

50 گرم

۱۰,۰۰۰ تومان