تک موبایل

آبادان
ارسال به آبادان و سراسر کشور
مشخصات محصول

کاور گوشی T3

کد کالا: 56474
۱روز زمان آماده سازی
ارسال به آبادان ۱۰,۰۰۰ تومان
ارسال به سراسر کشور ۱۴,۰۰۰ تومان

کاور گوشی T3 سطح پوشش :عقب وجلو و دورتادور گوشی

۳۵,۰۰۰ تومان