مشخصات محصول

پيراشكي مرغ و قارچ (سايز بزرگ)

۱روز زمان آماده سازی

وزن 260 گرم، تركيبي از مرغ رش شده، قارچ و سس مخصوص

امکان خرید از این فروشگاه به دلیل نقص اطلاعات ارسال از سمت فروشنده وجود ندارد