مشخصات محصول

پيراشكي پيتزا (سايز بزرگ)

۱روز زمان آماده سازی

وزن 260 گرم، تركيبي از مواد پيتزا (سوسيس، كالباس، قارچ، پنير پيتزا و ...)

امکان خرید از این فروشگاه به دلیل نقص اطلاعات ارسال از سمت فروشنده وجود ندارد