مشخصات محصول

پيراشكي پيتزاي مرغ و قارچ (سايز بزرگ)

۱روز زمان آماده سازی

وزن 260 گرم، تركيبي از ژامبون مرغ، مرغ ريش شده، قارچ، پنير پيتزا و ...

امکان خرید از این فروشگاه به دلیل نقص اطلاعات ارسال از سمت فروشنده وجود ندارد