بيستك

همدان
مشخصات محصول

لي كشي

۱روز زمان آماده سازی

جنس پارچه نيل،دمپا جذب،رنگبندي دارد سليز36-46

امکان خرید از این فروشگاه به دلیل نقص اطلاعات ارسال از سمت فروشنده وجود ندارد