ارسال به تهران و سراسر کشور
مشخصات محصول

بادام سنگی

کد کالا: jikq6h
۱روز زمان آماده سازی
ارسال به تهران ۱۵,۰۰۰ تومان
ارسال به سراسر کشور ۲۰,۰۰۰ تومان

بادام سنگی با بهترین کیفیت، بدون تلخی محصولی از باغات سقز کردستان

۷۰,۰۰۰ تومان