گالری افتاب

سلمان شهر
ارسال به سلمان شهر و سراسر کشور
مشخصات محصول

ست تل ، گیره مو و کش مو

۱۰روز زمان آماده سازی
ارسال به سلمان شهر ۵,۰۰۰ تومان
ارسال به سراسر کشور ۱۵,۰۰۰ تومان

ست پنج تکه شامل تل با روکش و گل‌های روبانی یک جفت کش مو یک جفت گیره دو رنگ

۷۰,۰۰۰ تومان