گالری افتاب

سلمان شهر
ارسال به سلمان شهر و سراسر کشور
مشخصات محصول

کلیپس با گل‌های روبانی

۵روز زمان آماده سازی
ارسال به سلمان شهر ۵,۰۰۰ تومان
ارسال به سراسر کشور ۱۵,۰۰۰ تومان

کلیپس مو سایز متوسط با گل‌های روبانی دستساز

۳۵,۰۰۰ تومان