گالری افتاب

سلمان شهر
ارسال به سلمان شهر و سراسر کشور
مشخصات محصول

دسته گل عروس

۱۰روز زمان آماده سازی
ارسال به سلمان شهر ۵,۰۰۰ تومان
ارسال به سراسر کشور ۱۵,۰۰۰ تومان

دسته گل عروس روبانی تماما کار دست گلها و برگها با روبان مرغوب رنگ قرمز

۷۵,۰۰۰ تومان