گالری افتاب

سلمان شهر
ارسال به سلمان شهر و سراسر کشور
مشخصات محصول

گردنبند / رومانتویی روباندوزی

۱روز زمان آماده سازی
ارسال به سلمان شهر ۵,۰۰۰ تومان
ارسال به سراسر کشور ۱۵,۰۰۰ تومان

گردنبند روباندوزی همراه با قاب و زنجیر برنجی کار دست

۴۵,۰۰۰ تومان