گالری افتاب

سلمان شهر
ارسال به سلمان شهر و سراسر کشور
مشخصات محصول

تل سر

۱روز زمان آماده سازی
ارسال به سلمان شهر ۵,۰۰۰ تومان
ارسال به سراسر کشور ۱۵,۰۰۰ تومان

تل پر کار با گل‌های روبانی شیری و بنفش سیر تل پهن روکش شده با نمد همراه با دوردوزی کامل

۶۰,۰۰۰ تومان