ارسال به آمل و سراسر کشور
مشخصات محصول

تابلوی اتاق کودک اسم نیهان

۳روز زمان آماده سازی
ارسال به آمل پس کرایه
ارسال به سراسر کشور ۱۵,۰۰۰ تومان

این محصول طرح با رنگ و روغن روی مقوا نقاشی شده است.سایز تابلو اندازه ی a4می باشد که قاب و شیشه روی آن نصب شده است.رنگ تابلو و اسم و قاب قابل تغییر می باشد. اتاق کودک خود را با اسم او زیبا کنید

۶۰,۰۰۰ تومان