کاپ رول

اندیشه
مشخصات محصول

کپسول سایز 9 اصفهانی

کد کالا: 001
۲روز زمان آماده سازی

کف قالب 4 سانت ارتفاع دیواره 2.5 تعداد 10.000 برگی

امکان خرید از این فروشگاه به دلیل نقص اطلاعات ارسال از سمت فروشنده وجود ندارد