ارسال به شیراز و سراسر کشور
مشخصات محصول

فتیله شمع

کد کالا: 566
۳روز زمان آماده سازی
ارسال به شیراز پس کرایه
ارسال به سراسر کشور ۲۰,۰۰۰ تومان

10 متر فتیله شمع پارافین خورده،مناسب شمعسازی

۷,۰۰۰ تومان