عموترشک

اصفهان
ارسال به اصفهان و سراسر کشور
مشخصات محصول

سمبوسه لواشکی متوسط

آماده ارسال
ارسال به اصفهان ۱۰,۰۰۰ تومان
ارسال به سراسر کشور ۱۵,۰۰۰ تومان

این محصول از پیچیدن لواشک با طعمهای مختلف درست شده که در میان آن قره قوروت تمشک قرار دارد... فوق العاده خوشمزه