عموترشک

اصفهان
ارسال به اصفهان و سراسر کشور
مشخصات محصول

سس انارزرشک بزرگ

آماده ارسال
ارسال به اصفهان ۱۰,۰۰۰ تومان
ارسال به سراسر کشور ۱۸,۰۰۰ تومان

سس و چاشنی فوق العاده ترش و خوشمزه که با تمام محصولات لواشک و ترشک قابل استفاده خواهد بود... حجم این محصول دو برابر نمونه متوسط می باشد

۲۰,۰۰۰ تومان