عموترشک

اصفهان
ارسال به اصفهان و سراسر کشور
مشخصات محصول

رب زرشک

آماده ارسال
ارسال به اصفهان ۱۰,۰۰۰ تومان
ارسال به سراسر کشور ۱۸,۰۰۰ تومان

تشکیل شده از زرشک تازه ... خیلی خوشمزه و ترش ؛ بدون هسته ، قیمت بر اساس 250 گرم

۱۸,۰۰۰ تومان