عموترشک

اصفهان
ارسال به اصفهان و سراسر کشور
مشخصات محصول

رب انبه

آماده ارسال
ارسال به اصفهان ۱۰,۰۰۰ تومان
ارسال به سراسر کشور ۱۵,۰۰۰ تومان

تشکیل شده از انبه ... خیلی خوشمزه ، بدون هسته و ملس قیمت بر اساس 250 گرم