عموترشک

اصفهان
ارسال به اصفهان و سراسر کشور
مشخصات محصول

دیس هندوانه لواشکی

آماده ارسال
ارسال به اصفهان ۱۰,۰۰۰ تومان
ارسال به سراسر کشور ۱۸,۰۰۰ تومان

این محصول که از لایه های مختلف لواشک با طعمهای عالی درست شده

۶۵,۰۰۰ تومان