عموترشک

اصفهان
ارسال به اصفهان و سراسر کشور
مشخصات محصول

رزباکس قلبی تزئینی

۱روز زمان آماده سازی
ارسال به اصفهان ۱۰,۰۰۰ تومان
ارسال به سراسر کشور ۱۸,۰۰۰ تومان

این محصول از لواشک های مختلف، پر زردآلو ، قیصی ، آلبالو خشک و آلو تهیه شده... فوق العاده خوشمزه و شیک

۷۵,۰۰۰ تومان