عموترشک

اصفهان
ارسال به اصفهان و سراسر کشور
مشخصات محصول

آلبالو خشکه

آماده ارسال
ارسال به اصفهان ۱۰,۰۰۰ تومان
ارسال به سراسر کشور ۱۸,۰۰۰ تومان

از بهترین طعم و کیفیت برای شما آماده شده.. قیمت بر اساس وزن 200گرم

۲۰,۰۰۰ تومان