عموترشک

اصفهان
ارسال به اصفهان و سراسر کشور
مشخصات محصول

قره قوروت

آماده ارسال
ارسال به اصفهان ۱۰,۰۰۰ تومان
ارسال به سراسر کشور ۱۸,۰۰۰ تومان

قره قورت با درصد ترشی کمتر ... جامد هست ولی خوشمزه و پرطرفدار قیمت بر اساس 200گرم

۱۷,۰۰۰ تومان