عموترشک

اصفهان
ارسال به اصفهان و سراسر کشور
مشخصات محصول

قره قوروت تمشک

آماده ارسال
ارسال به اصفهان ۱۰,۰۰۰ تومان
ارسال به سراسر کشور ۱۸,۰۰۰ تومان

این محصول ترش مزه از پرفروش ترین محصولات و محبوبه ترین هاست. قیمت بر اساس 250 گرم

۱۷,۰۰۰ تومان