عموترشک

اصفهان
ارسال به اصفهان و سراسر کشور
مشخصات محصول

ترشک قیصی قرمز

آماده ارسال
ارسال به اصفهان ۱۰,۰۰۰ تومان
ارسال به سراسر کشور ۱۵,۰۰۰ تومان

این محصول فوق العاده ترش و خوشمزه هست قیمت بر اساس 250 گرم

۱۸,۰۰۰ تومان