ارسال به بندرعباس و سراسر کشور
مشخصات محصول

کنترلر PID دما

کد کالا: 010311
۲روز زمان آماده سازی
ارسال به بندرعباس پس کرایه
ارسال به سراسر کشور پس کرایه

کنترلر دما جهت ثابت نگهداشتن دمای مخزن چسب دستگاه های لبه چسبان

۸۰۰,۰۰۰ تومان